Krzysztof Gaiński


Founder/CEO

R & D


Sales & Marketing


Patryk Nowosielski


Tomasz Skowroński


Zuzanna Dobrowolska